با توجه به زمینه فعالیت و تولیدات خاص، شرکت آریانا مدرن صنعت رنج وسیعی از صنایع کشور را پشتیبانی می نماید که در زیر لیست آن قابل رویت می باشد:
 

  • مراکز تحقیقاتی
  • آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد ایران
  • دانشگاههای صنعتی کل کشور
  • شرکت بوتان
  • شرکت ایران ترانسفو
  • شرکت تراکتورسازی
  • شرکت خودروسازی ایران خودرو
  • شرکت خودرو سازی سایپا
  • شرکتهای تولید قطعات و مجموعه های خودرو
  • شرکتهای ماشین سازی