دستگاه سرو پرس  سرو پرس وسيله اي است که براي پرسکاري، فشرده سازي يا مونتاژ قطعات حساس مورد استفاده قرار مي گيرد به عنوان مثال موقع مونتاژ دقيق قطعات يک مجموعه و يا جا زدن قطعاتي مانند بلبرينگ ، پولي تسمه تايم يا کاسه نمد که اندازه و زاويه دقيقي نسبت به محل قرارگيري لازم است داشته باشند و يا قطعاتی که نياز به کنترل نيرو و جابجايي همزمان موقع مونتاژ دارند از سرو پرس که دقت بسيار بالايي در کنترل پارامترهاي پرس داراست استفاده مي گردد. نرم افزار ويژه آن قابليت تنظيم ميزان نيرو و جابجايي با دقت  بالا را دارد همچنين امکان اعمال جابجايي و نيروهاي مختلف با ترتيبات قابل تعريف وجود دارد.  امکانات رسم نمودار ، ذخيره و چاپ در نرم افزار گنجانيده شده است. ظرفيت هاي نيرويي سرو پرس از 10 تا 15000 کيلوگرم نيرو مي باشد.
امکان اضافه نمودن ايستگاه کنترل کيفي مونتاژ و جازني پس از انجام کار وجود دارد.