اهداف

ورود به عرصه هاي جديد در هر زمينه اي، علاوه بر داشتن دانش و توانايي هاي مالي(به عنوان بستر عام)، نيازمند ریسک پذیری و علاقه به انجام کار (به عنوان شاخص هاي خاص) نيز مي باشد.
آنچه که تحت عنوان شاخص هاي خاص بصورت کلي ذکر شد، خصوصيات بارز و جدايي ناپذير يک مجموعه در مقايسه با ديگران است که او را وادار به انجام اموري مي نمايد که تا آن زمان، انجام شدنش، ناشدني و يا بسيار سخت مينمود و همين خصوصيات است که باعث نوآوري، خلاقيت و اختراع در يک جامعه مي شود. شرکت آريانا مدرن صنعت ، تجربه اي نو در طراحي و ساخت دستگاههاي پيشرفته تست و رباتیک می باشد که کليه مراحل انجام يک پروژه از مرحله تعريف نيازمندي ها و طراحي تا مرحله ساخت و تحويل را بعهده گرفته و ايجاد دانش فني و مستندسازي فعاليتها را سرلوحه امور خود قرار داده است.
 
خط مشي
 
  • ارائه خدمات با کمترين هزينه و مطابق با شرايط مورد نظر مشتري
  • بکارگيري نيروهاي کارآمد و مجرب در کليه سطوح کاري شرکت
  • استفاده از آخرین تکنولوژی ها در زمینه تجهیزات و نرم افزارهای مدرن در طراحی و ساخت محصولات
  • ارتقاء کيفي، کمي و مستمر محصولات
  • ارتقاء بهره وري نيروي انساني از طريق آموزش و انتقال تجربيات متخصصين مجرب در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
  • طراحی و ساخت محصول منطبق بر استانداردهای معین شده توسط مشتری