نام كاربری خود را وارد نموده و سپس دكمه "ساخت رمز جدید" را كلیك نمایید. سیستم یك رمز جدید برای شما ساخته و به آدرس email شما ارسال خواهد نمود. شما با كنترل email خود می‌توانید با رمز جدید به سایت وارد شده و بعد از آن رمز عبور را مطابق میل خود تغییر دهید.