اکچويتور خطي   linear Actuator
 
مشخصات فني :
حداکثر نيروي ديناميکي : از 150 تا 12000 کيلوگرم نيرو
حداکثر کورس جابجايي : از 50 تا 6000 ميلي متر
حداکثر سرعت خطي : 1600 ميلي متر در ثانيه
دقت حرکتي : 10 ميکرو متر با فیدبک موقعیت
سيستم محرکه : انواع  الکتروموتور هاي DC ، AC ، Servo Motor و Stepper Motor به همراه گيربکس
ابعاد بدنه : قطر 60 ، 80 ، 125 ، 200 ، 230 ميلي متر
شفت خروجي : از قطر 30 تا 110 میلی متر

موارد استفاده : ايجاد حرکتهاي خطي و دوراني دقيق در ماشين آلات ، ساخت بازوهاي رباتيک ،  جابجايي مواد و قطعات
 

  • Force : From 150 Kgf to 12000 Kgf
  • Stroke : Up to 6000 mm
  • Max. speed : Up to 1600 mm/sec.
  • Frame material and size : 60 , 80 , 125 , 200 , 230 mm Diameter
  • Shaft diameter : From 30 mm to 110 mm Diameter
  • Limit Switch Type : Magnetic Reed Switch