مشخصات فني دستگاه آبكاري الكتروشيميايي:
 
مشخصات حمام آبكاري :
·  داراي سه وان با ظرفيت 4 ليترمحلول الكتروليت
·  داراي هيتر برقي براي گرم كردن غير مستقيم الكتروليت هر وان
·  داراي فن براي خنک کردن غير مستقيم الکتروليت هر وان
·  داراي همزن نوع AC 100 وات با کنترلر دور قابل تنظيم تا سرعت RPM 2000 و سه نظام مربوطه براي بستن پروانه هاي مختلف و پايه مناسب
 
مشخصات سيستم قدرت :
·  منبع تغذيه صنعتي DC با كنترل ولتاژ و داراي حفاظت هاي اتصال كوتاه، جريان بالا، دماي بالا با حداكثر جريان A30 و حداكثر ولتاژ V 48
 
مشخصات سيستم اندازه گيري ، كنترل و نرم افزار :
·  كنترل حلقه بسته جريان خروجي منبع DC (جريان با سنسور مربوطه اندازه گيري مي شود و اختلاف جريان واقعي با جريان تنظيمي با اعمال کنترل روي ولتاژ خروجي منبع تغذيه  جبران مي گردد.)
·  داراي سنسور حرارتي براي آب و الكتروليت
·  کنترل حلقه بسته دما و نمايش دماي الكتروليت
·  نمايش ولتاژ و جريان خروجي منبع تغذيه در هر لحظه
·  نمايش نمودار PH محلول با استفاده از سنسور PH
·  نرم افزار با قابليت کنترل و اندازه گيري داراي تمامي امکانات لازم براي آماده کردن ست آپ و مانيتورينگ آزمايش ، آلارم ها و نمودارهاي لازم در محيط ويندوز